Välkommen till hemsidan för Hem och Skola i Klemetskog.
 
Vår verksamhet
- stöda olika aktiviteter inom skolan
- bidra till skolans materialanskaffning  
- dela ut stipendier på skolavslutningen
- bidrag till lägerskolan på åk 6

Våra huvudsakliga medelsanskaffningar är:
- medlemsavgifterna       
- lotterier        
- bidrag från olika fonder och stiftelser