Ordförande i styrelsen är

Carl-Mikael Tåg

Föreningens e-post:

klemetskog.hosgmail.com