Medlemsavgift

Varje familj vars barn är i Klemetskog skola räknas som medlem. Med att betala den frivilliga medlemsavgiften stöder Ni föreningens verksamhet. Alla insamlade pengar kommer att användas till förmån för skolans elever i sin helhet.

Medlemsavgift för Hem och Skola i Klemetskog rf är 20 €/familj.

Vi jobbar för att Klemetskog skola skall vara en trivsam och trygg skola!