Välkommen till Hem och Skola i Klemetskog! Vad roligt att ni hittade oss!

Har du barn i Klemetskog skola? Vill du vara med och skapa en händelserik och trygg skolmiljö till eleverna? 

Hem och Skola i Klemetskog rf:s ändamål är att barnen i Klemetskog skola ska må bra och att föräldrarna ska vara delaktiga i sina barns skolgång. Vi jobbar för att bygga upp en positiv dialog mellan hemmet och skolan. Vårt syfte är också att vara kontakten till föräldrarna och tillsammans skapa ett positivt förhållningsätt till skolan.

Kom med och påverka!