Skolans hälsning

Klemetskog skola är en lågstadieskola i södra Tusby med ca. 50 elever. Vi jobbar i tre sammansatta klasser: förskolan- åk 2, åk 3-4 och åk 5-6. Våra elever kommer från hela Tusby för vi är den enda svenskspråkiga skolan i kommunen.

Samarbetet mellan hemmen och skolan är en grundsten för skolans arbete med barn. Fostringsgemenskapet betyder att vårdnadshavare och skolan tillsammans uppfostrar barn. Då är det viktigt att ha gemensamma principer och diskussion kring dem.

Under mina två år i Klemetskog skola har skolan jobbat tätt ihop med Hem och skola i Klemetskog rf. Tillsammans har vi t.ex. ordnat vårdnadshavarkvällar, uppdaterat skolans regler och planer, samt ordnat evenemang och utflykter. Förutom det arbetet som skolan har med vårdnadshavarna anser jag att det är viktigt att Hem och skola skapar och upprätthåller kontakter mellan familjerna. När familjerna lär sig känna varandra, träffas barnen oftare på sin fritid. Att de svenskspråkiga familjerna har kontakt med varandra är ytterst viktigt ur skolans synvinkel: på en språkö behöver barnen umgås på svenska så mycket som möjligt för att deras språkkunskaper skulle utvecklas. Hem och skola har en viktig roll i att skapa kontakter mellan de olika familjerna. Deras arbete stödjer skolans verksamhet, vilket vi på skolan är tacksamma för.

- Saara Värtö, rektor

Läs mera om skolans verksamhet här!