Verksamhet

Hem och Skola i Klemetskog är en aktiv förening som ordnar evenemang för både eleverna i skolan, föräldrarna samt familjerna.

Till höstens evenemang brukar en familjekväll höra. Träffen har varit i form av orientering i skogen med korvgrillning men i år skall vi ordna en träff på skolan med fotbollsmatch mellan föräldrar och elever. Evenemangets syfte är att hälsa alla välkomna till det nya läsåret.

Vi hoppas att vi i år kan ordna en julfest på skolan. Programmet skall bestå av olika framföranden av skolans elever. Hem och Skola brukar ordna små julpåsar till alla elever med lite smått och gott.

Styrelsen brukar ordna en föräldrakväll på våren där elevhälsogruppen presenterar sig. Detta var ett av initiativen som kom från välfärds enkäten som gjordes hösten 2020. Föräldrakvällen brukar ordnas kring ett aktuellt tema. 

Styrelsen har varit mycket aktiv att tillsammans med skolan och elevhälsogruppen uppdatera skolans olika planer såsom krisplan, mobbning/våld/trakasseri.

Vi har även representanter med i planeringen av det nya campuset i Kirkonkylä.

Till påsk och Valborg brukar vi traditionsenligt ordna lite överraskningar till skolans elever. Exempel på evenemang har varit påskpyssel samt orientering och frågesport.

Hem och skola bidrar årligen med stipendier till skolavslutningen samt ger ett bidrag till lägerskoleklassens klassresa.

Hem och Skola har köpt mycket böcker och rastleksaker till eleverna.

För att kunna ordna evenemang, samlas medlemsavgifter samt sökes eventuella stöd från olika fonder och stiftelser samt från Tusby kommun.